Политика за поверителност

Политика за поверителност за онлайн магазин GDPR

Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни

Обща информация

От 25 май 2018г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

ВИ ЕС ЕС-21 ЕООД отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.

Информация относно Администратора на лични данни

Наименование: ВИ ЕС ЕС-21 ЕООД
ЕИК/БУЛСТАТ: 206618105
Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Димитър Манчев 1
E-mail: 
Телефон.:

Информация относно компетентния надзорен орган

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: 02 915 3 518
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

Основание за събиране и обработване на Вашите лични данни

ВИ ЕС ЕС-21 ЕООД събира и обработва Вашите лични данни само и единствено за да Ви изпрати оферта по предлаганите от нас услуги, като изрично получава Вашето съгласие.

ВИ ЕС ЕС-21 ЕООД спазва следните принципи

  • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност.
  • ограничение на целите на обработване.

Видове данни, които ВИ ЕС ЕС-21 ЕООД събира

  • Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, електронна поща, телефон)

Цел за която се събират данните: изпращане на оферта по предлаганите от нас услуги

ВИ ЕС ЕС-21 ЕООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

  • разкриват расов или етнически произход;
  • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
  • генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

Срок на съхранение на личните Ви данни

ВИ ЕС ЕС-21 ЕООД съхранява Вашите лични данни 300 дни след изпращане на поръчката.

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от ВИ ЕС ЕС-21 ЕООД за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез искане в свободен текст.

Право на достъп

Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас с отправяне на искане до ВИ ЕС ЕС-21 ЕООД .

Право на коригиране или попълване

Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас с отправяне на искане до ВИ ЕС ЕС-21 ЕООД.

Право на изтриване

Вие имате правото да поискате от ВИ ЕС ЕС-21 ЕООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а ВИ ЕС ЕС-21 ЕООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне.

Право на ограничаване

Вие имате право да изискате от ВИ ЕС ЕС-21 ЕООД да ограничи обработването на свързаните с Вас данни.

Право на преносимост

Вие можете да поискате от ВИ ЕС ЕС-21 ЕООД директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

Право на възражение

Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от ВИ ЕС ЕС-21 ЕООД.